Luận án Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên

Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người, trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Du lịch được ví là “con gà đẻ trứng vàng” hay “ngành công nghiệp không khói” mang lại nhiều giá trị. Vì vậy, hoạt động này phát triển rất nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong các khu vực du lịch thì du lịch biển - đảo là loại hình ngày càng trở thành xu hướng và thu hút được nhiều du khách trên thế giới. Vì thế, hầu hết các nước có lợi thế về biển, đảo đều chọn loại hình du lịch này để ưu tiên phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.

Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi, vừa tiếp giáp với lục địa vừa tiếp giáp biển, đặc biệt có biển Đông nằm ven bờ của Thái Bình Dương rộng lớn với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 hòn đảo, với những bờ cát trắng, vịnh biển hoang sơ, . Trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 2018 đã xác định, du lịch là một trong những ngành kinh tế chủ chốt trong các ngành kinh tế biển, đồng thời chỉ ra nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch vùng biển - đảo, bao gồm vùng ven biển, biển và đảo.

Phú Yên là một trong 28 tỉnh, thành giáp biển của Việt Nam, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với đường bờ biển dài 189km. Dựa trên những lợi thế của mình, lãnh đạo tỉnh đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, trong “Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2020, tầm nhìn 2025” của UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ rõ mục tiêu đến năm 2020 là: “Phát triển mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo; phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước; là một điểm nhấn quan trọng trong liên kết phát triển vùng giữa các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ”.

Nhận thức được ý nghĩa của nó, cùng với rất nhiều tiềm năng về DLBĐ hiện có tại Phú Yên, trong những năm qua đã có nhiều nghiên cứu về du lịch từ nhiều tổ chức, nhà khoa học quan tâm dưới các góc độ khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, phân tích thực trạng phát triển DLBĐ dưới góc độ Địa lý du lịch - ngành khoa học có tính liên ngành, có định hướng không gian lãnh thổ. Điều này, làm cho sự phát triển của ngành du lịch biển - đảo của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ với mong muốn làm rõ thế mạnh tiềm năng TNDL biển - đảo, các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng để đề xuất các giải pháp và hoạch định chiến lược phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên trong thời kỳ hội nhập.

 

docx 192 trang kiennguyen 18/08/2022 18061
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên

Luận án Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________________________________________
LÂM THỊ THÚY PHƯỢNG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN - ĐẢO
TỈNH PHÚ YÊN
LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HỌC
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________________________________________
LÂM THỊ THÚY PHƯỢNG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN - ĐẢO
TỈNH PHÚ YÊN
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN 
2. PGS.TS. PHẠM XUÂN HẬU
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.
Nghiên cứu sinh
Lâm Thị Thúy Phượng
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
STT
Từ viết tắt
Nghĩa tiếng Việt
BĐKH
Biến đổi khí hậu
CSHT
Cơ sở hạ tầng
CSVC
Cơ sở vật chất
CSVCKT
Cơ sở vật chất kỹ thuật
DL
Du lịch
DLBĐ
Du lịch biển - đảo
DLST
Du lịch sinh thái
DVDL
Dịch vụ du lịch
KT - XH
Kinh tế - xã hội
PTDL
Phát triển du lịch
SPDL
Sản phẩm du lịch 
TCLTDL
Tổ chức lãnh thổ du lịch
TNDL
Tài nguyên du lịch
TP
Thành phố
UBND
Ủy ban nhân dân
VHTTDL
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
Bảng 1.1. Bảng đánh giá tổng hợp điểm du lịch biển - đảo	46
Bảng 1.2. Bảng đánh giá mức độ thuận lợi của điểm du lịch	47
Bảng 1.3. Bảng đánh giá tổng hợp tuyến du lịch	50
Bảng 1.4. Bảng đánh giá mức độ thuận lợi của các tuyến du lịch	50
Bảng 2.1. Lượt du khách tỉnh Phú Yên giai đoạn 2009 - 2019	85
Bảng 2.2. Thông tin thị trường khách du lịch nội địa	87
Bảng 2.3. Thông tin thị trường khách du lịch quốc tế	90
Bảng 2.4. Doanh thu du lịch giai đoạn 2009 - 2019	92
Bảng 2.5. Cơ sở lưu trú phục vụ DL Phú Yên giai đoạn 2009 - 2019	96
Bảng 2.6. Kết quả đánh giá của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch (%)	98
Bảng 2.7. Kết quả đánh giá các điểm du lịch biển - đảo Tx. Đông Hòa	102
Bảng 2.8. Kết quả đánh giá các điểm du lịch biển - đảo Tp. Tuy Hòa	103
Bảng 2.9. Kết quả đánh giá các điểm du lịch biển - đảo huyện Tuy An	104
Bảng 2.10. Kết quả đánh giá các điểm du lịch biển - đảo Tx. Sông Cầu	104
Bảng 2.11. Kết quả tổng hợp đánh giá mức độ thuận lợi của các điểm DLBĐ Phú Yên	106
Bảng 2.12. Kết quả điểm đánh giá các tuyến du lịch nội tỉnh Phú Yên	108
Bảng 2.13. Kết quả tổng hợp mức độ thuận lợi của các tuyến DL nội tỉnh	108
Bảng 3.1. Thị trường du khách quốc tế tiềm năng	115
Bảng 3.2. Thị trường du khách quốc tế trọng điểm	116
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Sơ đồ phân loại các loại hình du lịch biển	28
Hình 1.2. Các tiêu chí đánh giá điểm DLBĐ tỉnh Phú Yên	40
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1. Lượt khách quốc tế và nội địa đến Phú Yên giai đoạn 2009 - 2019	86
Biểu đồ 2.2. Mục đích chuyến đi của khách nội địa đến Phú Yên	88
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu thị trường khách du lịch quốc tế	91
Biểu đồ 2.4. Thông tin về du lịch biển - đảo Phú Yên	101
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người, trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Du lịch được ví là “con gà đẻ trứng vàng” hay “ngành công nghiệp không khói” mang lại nhiều giá trị. Vì vậy, hoạt động này phát triển rất nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong các khu vực du lịch thì du lịch biển - đảo là loại hình ngày càng trở thành xu hướng và thu hút được nhiều du khách trên thế giới. Vì thế, hầu hết các nước có lợi thế về biển, đảo đều chọn loại hình du lịch này để ưu tiên phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.
Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi, vừa tiếp giáp với lục địa vừa tiếp giáp biển, đặc biệt có biển Đông nằm ven bờ của Thái Bình Dương rộng lớn với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 hòn đảo, với những bờ cát trắng, vịnh biển hoang sơ, ... Trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 2018 đã xác định, du lịch là một trong những ngành kinh tế chủ chốt trong các ngành kinh tế biển, đồng thời chỉ ra nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch vùng biển - đảo, bao gồm vùng ven biển, biển và đảo.
Phú Yên là một trong 28 tỉnh, thành giáp biển của Việt Nam, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với đường bờ biển dài 189km. Dựa trên những lợi thế của mình, lãnh đạo tỉnh đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, trong “Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2020, tầm nhìn 2025” của UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ rõ mục tiêu đến năm 2020 là: “Phát triển mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo; phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước; là một điểm nhấn quan trọng trong liên kết phát triển vùng giữa các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ”.
Nhận thức được ý nghĩa của nó, cùng với rất nhiều tiềm năng về DLBĐ hiện có tại Phú Yên, trong những năm qua đã có nhiều nghiên cứu về du lịch từ nhiều tổ chức, nhà khoa học quan tâm dưới các góc độ khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, phân tích thực trạng phát triển DLBĐ dưới góc độ Địa lý du lịch - ngành khoa học có tính liên ngành, có định hướng không gian lãnh thổ. Điều này, làm cho sự phát triển của ngành du lịch biển - đảo của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận án Tiến sĩ với mong muốn làm rõ thế mạnh tiềm năng TNDL biển - đảo, các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng để đề xuất các giải pháp và hoạch định chiến lược phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên trong thời kỳ hội nhập.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở tổng quan các nguồn tài liệu và công trình có liên quan đến đề tài. Mục tiêu chủ yếu của luận án là đánh giá các tiềm năng du lịch biển - đảo; phân tích thực trạng phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên. Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp phát triển DLBĐ của tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:
- Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch biển - đảo;
- Xác định các tiêu chí đánh giá phát triển du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên;
- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DLBĐ tỉnh Phú Yên;
- Phân tích thực trạng phát triển DLBĐ ở tỉnh Phú Yên;
- Đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm phát triển DLBĐ tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn 2030.
4. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là các TNDL để phát triển DLBĐ tỉnh Phú Yên;
- Đối tượng điều tra: khách du lịch, chính quyền, dân cư bản địa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các chuyên gia, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan về du lịch trên địa bàn tỉnh.
5. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung:
+ Tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DLBĐ tỉnh Phú Yên, trong đó tập trung sâu vào tài nguyên DLBĐ;
+ Phân tích thực trạng phát triển DLBĐ tỉnh Phú Yên dưới góc độ Địa lý học: Theo ngành: dựa trên các tiêu chí (khách DL, doanh thu DL, lao động DL, CSVCKT DL, ). Theo lãnh thổ: tập trung vào một số hình thức TCLTDL biển - đảo cấp tỉnh: điểm DLBĐ, tuyến DLBĐ. 
- Về lãnh thổ: địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong đó, luận án tập trung phạm vi nghiên cứu vào các đơn vị hành chính có tiềm năng du lịch biển - đảo là như: Tx. Đông Hòa, Tp. Tuy Hòa, huyện Tuy An và Tx. Sông Cầu.
- Về thời gian: Tập trung nghiên cứu trong giai đoạn 2009 - 2019; các số liệu sơ cấp được khảo sát, điều tra trong năm 2019; thời gian dự báo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Tổng quan nghiên cứu
Du lịch là một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao. Vì thế, đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, du lịch biển - đảo được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước và nghiên cứu ở các mức độ và góc độ khác nhau.
6.1. Trên thế giới
Những công trình nghiên cứu về du lịch biển nói chung, hầu hết đều đề cập vai trò của kinh tế biển và tác động của nó. Nghiên cứu phát triển du lịch trên cơ sở hình thành các tổ hợp lãnh thổ và tối ưu hóa cấu trúc lãnh thổ kinh tế của du lịch. Nhiệm vụ tìm tòi để khai thác tiềm năng những lãnh thổ DL mới đã nảy sinh hướng nghiên cứu ứng dụng này. Pirojnik I.I - một trong những chuyên gia địa lý du lịch đã cho rằng: “Du lịch là một ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt”. Ông cho rằng, địa lý DL nghiên cứu đặc điểm lãnh thổ của ngành kinh tế DL, sự phân bố theo lãnh thổ của hoạt động sản xuất và dịch vụ có liên quan tới DL, những yếu tố PTDL ở các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Công tác phân vùng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính chuyên môn hóa và tạo ra hiệu quả phát triển cho lãnh thổ DL và được đề cập đến bởi một số nhà Địa lý Mỹ từ những năm 1940. Những công trình đầu tiên có ý nghĩa được xuất bản vào năm 1972 của nhóm tác giả C. A. Gunn: Designing Tourist Regions (tạm dịch: Thiết kế khu du lịch) giới thiệu một mô hình của hệ thống du lịch và một quy trình cụ thể xuất phát từ trường hợp quy hoạch vui chơi, giải trí cho bán đảo Michigan. Gunn đồng thời là chủ biên của cuốn “Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases” (tạm dịch: Quy hoạch du lịch, khái niệm cơ bản và các trường hợp) với nhiều lần tái bản. Công trình đã đánh giá toàn diện mục đích của việc quy hoạch lãnh thổ du lịch, xem xét du lịch trong một hệ thống của nhiều yếu tố về sức hấp dẫn, dịch vụ, giao thông, thông tin, xúc tiến, ; thảo luận về các vấn đề tăng trưởng, phát triển bền vững, du lịch sinh thái và chính sách trong mối quan hệ với lãnh thổ du lịch. Quan niệm quy hoạch vùng, quy hoạch điểm, khu du lịch cùng một số nghiên cứu trường hợp cụ thể được hai tác giả đề cập có hệ thống và rõ ràng. Đóng góp cho hướng nghiên cứu này, tác giả C.M. Hall xem xét vấn đề quy hoạch lãnh thổ trong mối quan hệ với chính sách phát triển du lịch của quốc gia và các vùng ở cấp phân vị thấp hơn (Clare A.Gunn, 2012).
Một nghiên cứu ở phạm vi bao quát và toàn diện về sự phân bố du lịch ở các khu vực khác nhau trên thế giới của Rosemary Burton trong sách Travel Geography của ông, đã xem xét các hoàn cảnh địa lý, xã hội, chính trị và kinh tế để tạo ra hoạt động DL cũng như kiểm soát du lịch. Trong nghiên cứu đã giới thiệu các mô hình du lịch trên toàn thế giới, tài nguyên địa lý cho du lịch, mạng lưới giao thông và những phát triển trong tương lai. Cuốn sách đã nêu ra các điểm du lịch và tài nguyên du lịch chính của mỗi điểm đến (cho các khu vực chính là Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông, Châu Mỹ, Thái Bình Dương và Châu Úc) Tất cả, đều được đề cập và giải thích chuyên sâu lý do tại sao du lịch chỉ phát triển ở một số khu vực nhất định (Rosemary Burton, 1995).
Trong sách The Geography of Travel and Tourism (tạm dịch: Địa lý Lữ hành và Du lịch) của ... ng phú	q Phong Phú	q Bình thường	q Đơn điệu	
3. Anh/ chị nhận xét như thế nào về sản phẩm và loại hình du lịch biển - đảo ở đây?
	q Rất hài lòng	q Hài lòng	q Bình thường
	q Không hài lòng	q Rất không hài lòng
4. Ý kiến của Anh/ chị để hoàn thiện hơn về sản phẩm và loại hình dịch du lịch biển - đảo ở Phú Yên?
5. Anh/ chị có dự định quay lại Phú Yên du lịch nữa không?
	q Có	q Không	q Do dự
Xin cảm ơn và chúc Anh/Chị có một chuyến du lịch vui vẻ!
Phụ lục 3.2. Bảng hỏi ý kiến du khách du lịch quốc tế đến Phú Yên
Dear Ladies and Gentlemen!
With the desire that your sea - island travel to Phu Yen will be more and more attractive. To get information, we want to create a variety of products and types of sea-island tourism that are rich and high quality to serve you. We are conducting research to find out how you feel about factors affecting tourism development, sea-island tourism destinations and tourism programs in Phu Yen. The information you provide will be very useful for proposing solutions to promote sea-island tourism. All information that you provide is strictly confidential and is for research purposes only. Sincerely thank you and look forward to your cooperation
I. About composition and purpose of tourists:
1. Personal information?
Occupation: 	Gender: 	
Your age:	Your location: 	
2. Have you ever been here to visit?
a. Not yet. This is the first time q
b. Already. This is the q time
3. What are you traveling for? (Can choose multiple answers)
 q Sightseeing, exploring nature	q Rest, weekends
 q Learning about culture and history	q Going to the festival and participating in festivals
 q Business, conferences, businesses	q Visiting friends and relatives
 q Other 	
4. How do you find travel information? (multiple choice)
q Tour companies
q Tourism fair
q Internet/social networks
q Television, radio, newspaper
q Friends, relatives
q Brochure, leaflets
q Other: 	
5. What is your choice of accommodation?
q 1 - 2 star hotel
q 3 - 5 star hotel
q Luxury resort
q Motel/ Guest house/ Inn
q Homestay
q Other 
q Acquaintance’s house
q Tent, camp, bungalow
II. About the landscape and services at the destination:
1. In your opinion, what are the attractive factors of sea tourism - Phu Yen Island? (Can choose multiple answers)
 q Climate	q Beaches biển Sea-island landscape
 q Marine ecosystems	q Marine products
 q Local customs and practices	q Coastal monuments and cultural facilities
 q The friendliness of local people	q Local festivals and trade villages
2.. Which destinations have you visited in Phu Yen and which ones are the most impressive? (multiple choice and underline the most impressive destinations)
q Rapids of Stone Plates
q Dai Lanh Cap - Mon Beach
q Nhat Tu Son Island
q Da Bia Mountain
q Vung Ro Bay
q Nhan Tower
q Xuan Dai Bay
q Mang Lang Church
q Da Trang Pagoda
q Tuy Hoa Beach
q O Loan lagoon
q Xep Beach
q Long Thuy beach - Hon Chua island
q Ganh Do fish sauce village
q Other: .
3. Your assessment of Phu Yen province's natural and cultural tourism resources that you have experienced to visit
Below is the evaluation criteria of the sea-island tourist destination being exploited in Phu Yen. Please choose the appropriate point level with the criteria to evaluate the tourist attractions according to the following levels: Level 1: poor; Level 2: normal; Level 3: fair; Level 4: good; Level 5: Very good
No
Tourist
resource points
Criteria
Attractive
Tourist facilities
Location and accessibility
Seating capacity
Natural Environment and Culture
Seasonality
Ability to link with points
other travel
Organizational and managerial work
1
Cu Mong Lagoon
2
Xuan Dai Bay
3
Beaches - Ganh Ong
4
Nhat Tu Son Island
5
Bai Bau Beach
6
Ganh Do fish sauce village
7
Disc Gaskets-Lamp Shades
8
Hon Yen island - Ganh Yen
9
O Loan Lagoon
10
Long Thuy Beach
11
Hon Chua Island
12
Fish festivals
13
Tuy Hoa Beach
14
Bai Goc Beach
15
Dai Lanh Cap - Mon Beach
16
Vung Ro Bay
4. What is your assessment of infrastructure, technical facilities, services, and environment at sea-island tourism sites?
Evaluation factors
Very good
Good
Normal
Not good
Accommodation facility
Catering facilities
Transportation for tourism
Services for sightseeing and exploration
Entertainment services
The shopping attractions
Couple of human resources for tourism
The friendliness of the locals
Awareness of environmental protection of local people
Manage local tourism activities
5. In your opinion, what is the price of travel services at sea-island tourist destinations?
 q Very reasonable	q Reasonable	q Normal
 q Unreasonable	q Very unreasonable
III. About the products and types of sea-island tourism:
1. Which product experiences and types of sea-island tourism activities have you participated in and your satisfaction level?
Sea tourism products
Satisfaction level
Rate your satisfaction with 5 levels:
1. Not satisfied
2. Less satisfied
3. Normal
4. Satisfied
5. Very satisfied
q Bathing and relaxation
 ‚ ƒ „ …
q Sightseeing and Attractions
 ‚ ƒ „ …
q Ecotourism
 ‚ ƒ „ …
q Diving and watching corals
 ‚ ƒ „ …
q Enjoying seafood
 ‚ ƒ „ …
q Sea-island sports
 ‚ ƒ „ …
q Visit historic sites and cultural buildings in the coastal area
 ‚ ƒ „ …
q Participate in coastal festivals
 ‚ ƒ „ …
q Other activities (please specify): .................................................................................................
 ‚ ƒ „ …
2. What is your opinion about the diversity of products and types of sea-island tourism in Phu Yen?
 q Very diverse	q Diverse	q Normal	q Monotonous
3. How do you comment on the products and type of sea-island tourism here?
 q Very satisfied	q Satisfied	q Normal
 q Not satisfied	q Very dissatisfied
4. What is your opinion to improve the product and type of sea - island tourism in Phu Yen?
5. Do you plan to return to Phu Yen for tourism?
 q Yes	q No	q Hesitantly
Thank you and wish you a happy trip!
Phụ lục 4
Phỏng vấn chuyên gia và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
Để nhận được ý kiến đánh giá của các chuyên gia, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch về: vị trí tiếp cận, độ hấp dẫn của các điểm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm và loại hình du lịch, ... tại Phú Yên, tác giả đã tiến hành phỏng vấn các câu hỏi như dưới đây.
Chuyên gia tham dự phỏng vấn
Ông Phạm Văn Bảy, GĐ Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch Phú Yên
Bà Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa KT-DL, Cao đẳng nghề Phú Yên 
Bà Thiều Thị Thúy, Trưởng bộ môn KT-DL, CĐ Công thương miền Trung 
Ông Lê Văn Đáng, HDV - GV bộ môn Văn hóa du lịch, Đại học Phú Yên
Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Yên
Ông Trần Văn Tuyển, Giám đốc Khách sạn Cendeluxe
Bà Châu Lê Hoài Thảo, Giám đốc khách sạn Hùng Vương
Bà Nguyễn Thị Hạnh Hiếu, Giám đốc Khách sạn Kaya
Ông Trương Phúc Hảo, Giám đốc Công ty du lịch Hao Travel
Ông Lê Viết Tuệ, Điều hành Công ty du lịch Long Phú
Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Công ty du lịch Bình Minh Gold
Ông Võ Nguyễn Bảo Huân, Giám đốc khách sạn Sài Gòn Phú Yên 
Câu hỏi phỏng vấn:
1. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của vị trí tiếp cận của các điểm du lịch biển - đảo tại Phú Yên khi khai thác du lịch
 q Rất quan trọng 	q Quan trọng	q Trung bình	q Không quan trọng
2. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về độ hấp dẫn của các điểm du lịch biển - đảo hiện nay tại Phú Yên?
 q Rất hấp dẫn	q Hấp dẫn	q Trung bình	q Kém hấp dẫn
3. Ông/ Bà nhận xét gì về thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch biển - đảo hiện nay của Phú Yên?
 q Rất tốt	q Tốt	q Trung bình	q Kém
4. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về sự đa dạng về sản phẩm và loại hình du lịch biển - đảo hiện nay tại Phú Yên?
 q Rất đa dạng 	q Đa dạng	q Trung bình	q Kém
5. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về những dịch vụ du lịch ở tỉnh Phú Yên 
 q Rất tốt	q Tốt	q Trung bình	q Kém 
6. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về công tác quy hoạch phát triển du lịch nói chung và du lịch biển - đảo nói riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
 q Rất tốt	q Tốt	q Trung bình	q Kém 
7. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về chính sách ưu đãi lãi suất cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên?
 q Rất tốt	q Tốt	q Trung bình	q Kém
8. Ông/ Bà nhận xét về môi trường tự nhiên - văn hóa của tỉnh Phú Yên
 q Rất tốt	q Tốt	q Trung bình	q Kém
9. Ông/Bà có nhận xét gì về những sản phẩm du lịch biển - đảo của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ khác.
10. Ông/Bà có đề xuất gì cho phát triển sản phẩm và loại hình du lịch biển - đảo tỉnh Phú Yên?
Xin cảm ơn sự hợp tác của Ông/ Bà
Phụ lục 5. Tiêu chí đánh giá tuyến du lịch
Phụ lục 5.1. Bảng đánh giá số lượng điểm du lịch trong tuyến
Tuyến du lịch
Chiều dài tuyến (km)
Số lượng điểm DL
Mật độ điểm DL (điểm/10 km)
Điểm nhân
hệ số 3
Tuyến du lịch tham quan Tp. Tuy Hòa
36
7
4
9
Tp. Tuy Hòa - Tuy An - Tx. Sông Cầu
75
15
3
12
Tp. Tuy Hòa - Long Thủy - Hòn Chùa
12
7
4
12
Tp. Tuy Hòa - Đèo Cả - Vũng Rô - Núi Đá Bia
40
9
3
9
Phụ lục 5.2. Bảng đánh giá độ hấp dẫn của điểm du lịch trong tuyến
Tuyến du lịch
Số lượng điểm DL có ý nghĩa quốc gia
Điểm nhân
hệ số 3
Tuyến du lịch tham quan Tp. Tuy Hòa
1
6
Tp. Tuy Hòa - Tuy An - Tx. Sông Cầu
7
12
Tp. Tuy Hòa - Long Thủy - Hòn Chùa
1
6
Tp. Tuy Hòa - Đèo Cả - Vũng Rô - Núi Đá Bia
3
9
Phụ lục 5.3. Bảng đánh giá sự tiện lợi GTVT trong tuyến du lịch
Tuyến du lịch
Chất lượng đường giao thông
Vị trí điểm du lịch với
đường giao thông
Điểm nhân hệ số 2
Tuyến du lịch tham quan Tp. Tuy Hòa
Rất tốt
Rất gần
8
Tp. Tuy Hòa - Tuy An - Tx. Sông Cầu
Rất tốt
Rất gần
8
Tp. Tuy Hòa - Long Thủy - Hòn Chùa
Rất tốt
Rất gần
8
Tp. Tuy Hòa - Đèo Cả - Vũng Rô - Núi Đá Bia
Rất tốt
Rất gần
8
Phụ lục 5.4. Bảng đánh giá chất lượng CSVCKT phục vụ trong tuyến du lịch
Tuyến du lịch
Khách sạn
có sao
Dịch vụ khác
Điểm nhân
hệ số 2
Tuyến du lịch tham quan Tp. Tuy Hòa
28
Rất tốt
8
Tp. Tuy Hòa - Tuy An - Tx. Sông Cầu
1
Tốt
4
Tp. Tuy Hòa - Long Thủy - Hòn Chùa
1
kém
4
Tp. Tuy Hòa - Đèo Cả - Vũng Rô - Núi Đá Bia
0
Kém
2
Phụ lục 5.5. Bảng đánh thời gian hoạt động của tuyến du lịch
Tuyến du lịch
Thời gian
hoạt động du lịch
Thời gian
tiện lợi nhất
Điểm nhân
hệ số 3
Tuyến du lịch tham quan Tp. Tuy Hòa
300
240
12
Tp. Tuy Hòa - Tuy An - Tx. Sông Cầu
240
200
9
Tp. Tuy Hòa - Long Thủy - Hòn Chùa
240
200
9
Tp. Tuy Hòa - Đèo Cả - Vũng Rô - Núi Đá Bia
240
200
9
Phụ lục 6: Một số hình ảnh về du lịch Phú Yên
Phía Bắc:
Đầm Ô Loan
Nhà thờ cổ Mằng Lăng
Vịnh Xuân Đài
Chùa Đá Trắng
Làng nghề làm nước mắm
Nước mắm Phú Yên
Cù lao mái nhà
Gành Đá Đĩa
Hòn Yến
Đảo Nhất Tự Sơn
Thành phố Tuy Hòa:
Tháp Nhạn
Hội đua thuyền Đà Rằng
Biển Long Thủy
Đảo Hòn Chùa
Bãi biển Tuy Hòa
Hội thi lắc thúng Đà Nông
Múa siêu nghinh Ông
Lễ hội cầu ngư thôn Long Thủy
Phía Nam:
Bãi Môn
Mũi Đại Lãnh
Núi Đá Bia
Cảng Vũng Rô
Đảo Hòn Nưa
Đảo Hòn Nưa
Một số điểm du lịch khác:
Làng đan lát Vinh Ba
Làng bánh tráng Hòa Đa
Lễ hội sông nước Tam Giang
Nghề sản xuất muối ở Tuyết Diêm
Núi Đá Bia
Chùa Bảo Lâm

File đính kèm:

 • docxluan_an_phat_trien_du_lich_bien_dao_tinh_phu_yen.docx
 • pdf1_Toan van Luan an_Lam Thi Thuy Phuong.pdf
 • docx2_Tom tat Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Viet.docx
 • pdf2_Tom tat Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Viet.pdf
 • docx3_Tom tat Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Anh.docx
 • pdf3_Tom tat Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Anh.pdf
 • docx4_Trang thong tin nhung dong gop moi cua Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Viet.docx
 • pdf4_Trang thong tin nhung dong gop moi cua Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Viet.pdf
 • docx5_Trang thong tin nhung dong gop moi cua Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Anh.docx
 • pdf5_Trang thong tin nhung dong gop moi cua Luan an_Lam Thi Thuy Phuong_Tieng Anh.pdf