Jeremy Kerley Womens Jersey  Luận văn Thạc sỹ – Viết thuê luận văn thạc sỹ

Viết thuê luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Liên hệ

Email: luanvan.thacsy.neu@gmail.com

Điện thoại: O chín O32372O7 – 0523933043 – địa chỉ: 299 Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viết thuê luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh – đại học kinh tế quốc dân. Làm từ A -> Z, từ đề cương, slide, đóng quyển bìa mềm, quyển bìa cứng, chạy Turnitin, Sửa lại theo ý kiến của Hội đồng, v.v.. Chuyên nghiệp, tài năng, hiệu quả, chi phí hợp lý.

STT Công việc
1 Đăng ký Giáo viên hướng dẫn, Tên đề tài, Đề cương nghiên cứu
2 Xin ý kiến Giáo viên hướng dẫn về Tên đề tài
3 Sau khi Giáo viên hướng dẫn nhất trí Tên đề tài, Viết Đề cương nghiên cứu, Nộp Đề cương nghiên cứu để Giáo viên xem, sửa
4 Sửa Đề cương nghiên cứu theo ý của Giáo viên hướng dẫn, cho đến khi GVHD ưng ý. Hoàn thành Đề cương nghiên cứu.
5 Học viên Viết Luận văn theo Đề cương. Lưu ý Là Các bước phải liên thông nhau (hạn chế tối đa việc thay đổi trong quá trình thực hiện) như Đổi tên công ty, phương pháp nghiên cứu, bố cục luận văn.
6 Gửi Luận văn cho GVHD xem, cho đến khi ưng ý, thì Sinh hoạt khoa học. Gồm bản mềm, bản cứng chạy Turnitin, Slide. Trình bày trước Hội đồng gồm 4 – 5 thầy cô. Nghe phản biện, sửa theo phản biện.
7 Sửa Luận văn theo ý kiến Hội đồng Sinh hoạt khoa học. Chạy Turnitin, làm Slide. Nộp lại cho GVHD, sửa cho đến khi ưng ý.
8 Bảo vệ Luận văn
9 Sửa Luận văn theo ý kiến Hội đồng chấm luận văn. Đóng 2 quyển bìa cứng. Gửi file mềm cho Viện/Khoa
10 Thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B2 hoặc chứng chỉ tương đương, nộp ảnh thẻ, đối soát bảng điểm. Chờ khoảng 3 tháng sau thì nhận bằng tại Lễ Tốt nghiệp.